návrat na úvodnú stránku
      
                                                                                                      
  R E I K I  
                                                                                    
   HEALING HANDS
                                       The Usui System Of Natural Healing

                                                                    

                   Mária Kocianová - Traditional Reiki Master, Independent Teacher of Reiki

      

                Mám  tú  česť,  že  som    žiačkou   KUN  ISTVÁNA,    jedného  z  najuznávanejších
       MAJSTROV   UČITEĽOV  REIKI     v Európe a aj  vo svete.    

               Jeho prvým  žiakom  zo Slovenska bol  pán Dr. Ladislav Hodek.   Učenie  do  ktorého 
       nás oboch  zasvätil KUN István  budem zodpovedne a s láskou  šíriť ďalej podľa  tradícií,
       ako ho učil učiteľ všetkých učiteľov,  Dr. MIKAO  USUI.            

             Zároveň som veľmi hrdá na to, že do tajov  filipínskeho liečiteľstva  ma  zasvätil  práve
       Ladislav  Hodek,  ktorý bol  vynikajúcim učiteľom.

                
                                                                                  Línia Majstrov:

          - Dr Mikao Usui
                   - Dr Chujiro Hayashi
                             - Hawayo Takata
                              -  Barbara Weber Ray                                                                             
                                               - Maureen OˇToole
                                                         - Kate Nani
                                                                    - Paula Horan
                                                                              - István Kun
                                                                                        - Mária Kocianová
  

 

                 Súčasný život na našej zemeguli potrebuje naliehavo liečivú energiu.   Sme svedkami 
       veľkého   množstva  prírodných katastrof ale aj katastrof zapríčinených  zlyhaním ľudského
       faktora.

                 Priveľa  ľudí  je duševne,  duchovne a  telesne  chorých,  pesimistických, skľúčených
      a deštruktívnych.

                 Liečivú energiu potrebujeme pre denný spoločenský život, pre zaobchádzanie samých
      so sebou, pre  styk s prírodou, pre výchovu a vzdelanie.

                 Reiki je takýto   liečebný   prameň, je takouto veľmi  potrebnou láskou a svetlom
      v temnote sŕdc  a inštitúcií.

                 Každý deň   prosí   mnoho ľudí o túto silu, posielajú svoje dobré myšlienky na pomoc
      prírode a pre  zachovanie našej planéty.

                Reiki je prastaré umenie liečiť, ktoré  bolo  znovuobjavené  v Japonsku v 19. storočí
      vďaka Dr. Mikao USUI, kresťanskému mníchovi.

       O tradícii Reiki sa zmieňujú 2500 rokov staré sanskrtské sútry.

       REIKI je japonské slovo a znamená “univerzálna životná energia”.

               Priestor, ktorý nás obklopuje  – Univerzum – je naplnený nekonečnou a nevyčerpateľnou
      energiou.  Je to pôvodná   univerzálna a   tvorivá sila, prameň energie,  prúdi  v koncentrovanej
      forme plnej   sily  cez   ruky sprostredkovateľa   Reiki.   Je   potrebné len  zasvätenie,  iniciácia, 
      naladenie  a  prenesenie sily počas seminára, kurzu,  k tomuto úkonu  splnomocneného Majstra
      REIKI. Pre každého je absolvovanie kurzu  a získanie iniciácie, zasvätenia   ľahké,    aj pre deti,
      lebo nie sú potrebné žiadne špeciálne vedomosti.

              Reiki je   stará terapeutická  metóda prikladania rúk, ktorá pomáha zharmonizovať
      fyzické  telo  človeka a zároveň  napĺňa  dostatočným množstvom energie. 

              Vo východných krajinách sa používa už niekoľko tisícročí.

              Reiki    dáva   možnosť   prežiť svoj život bez stresu,   s nadhľadom,   učí riešiť   problémy
     každodenného   života   pokojne.   Práca s láskyplnou  energiou   reiki  je  práca so životodárnou
     liečivou energiou, silou, ktorá za každých okolností pomáha všetkým živým bytostiam, ochraňuje
     ich a udržuje v dobrej kondícii.

     Pretože je univerzálnou silou, patrí všetkým, ktorí sú pripravení získať  “dar liečivých rúk”.

      REIKI – znamená “univerzálna životná energia”,    je  to  cesta  lásky a harmónie,   možnosť
      pomáhať sebe aj iným, je to harmónia tela a ducha.
     
     REI
   univerzálna,
      KI      energia,  kresťania ju nazývajú “svetlom”, božskou energiou,  Číňania  “chi”,
                   Hindovia “prána” je známa ako  “mana”, “bioenergia”, “bioplazma”, 
                   aj ako “kozmická energia”.

              V Usuiho učení Reiki, sa liečivá energia odovzdáva spontánne prikladaním rúk na vlastné telo, alebo
       na iný organizmus. Sila odovzdávanej energie sa riadi potrebou príjemcu. Reiki   prechádza a pôsobí cez
       každý   materiál   oblečenia, cez sádrový obväz, bandáže, kov.   Ten  kto  lieči, vedie univerzálnu   životnú
       energiu  ďalej ako   “kanál”,    nezbavuje   sa žiadnej   svojej    osobnej sily,  naopak  súčasne sa posilňuje
       a obohacuje o liečivú  energiu.  Odovzdávaním Reiki sú  prebudené  samoliečivé schopnosti tela.   

             Reiki   je   bez   vierovyznania a  nie je v rozpore so žiadnym náboženstvom ani
     so žiadnymi meditačnými praktikami.
 
  
             Reiki   doplňuje    medicínske ošetrovanie,   masáže,  masáže reflexných  plôch na nohách,
      lymfatické drenáže, psychoterapiu. Reiki pôsobí všade tam,   kde sa dotýkame rukami, pretože
      “ruky Reiki” vyžarujú na každom mieste a v každej dobe liečivú energiu. Preto je Reiki obzvlášť
       nápomocná a podporná pre všetkých ľudí, ktorí vykonávajú povolanie fyzioterapeutov, lekárov,
       zdravotné sestry, liečiteľov, masérov, ošetrujúci zdravotnícky  personál, kozmetičky, kaderníkov,
       a   všetkých  tých, ktorí prichádzajú   do   bezprostredného kontaktu  pri svojej profesii s inými
       osobami, zvieratami,  a aj s rastlinami. Reiki privádza telo a myseľ  do vyrovnanosti, harmónie
       a pôsobí na všetkých rovinách: telesnej, duchovnej, emocionálnej a duševnej.
             Reiki podporuje samoliečenie, posilňuje telo aj dušu, uvoľňuje blokády,  harmonizuje centrá
       energie – čakry.
  

            Vďaka Reiki zažiješ osobnostný rast, skvalitníš svoj život
.