návrat na úvodnú stránku

                
                       
Chránená dielňa - Výhodná ponuka pre firmy


                         Amary Spa má štatút chránenej dielne s garantovaným uplatnením poskytovaných
              služieb pre Vašu spoločnosť.

                         Zákon o  službách zamestnanosti č. 5/2004 zo  4. decembra  2003  z roku   2004  ukladá
              pre každého zamestnávateľa s viac ako 20 zamestnancami povinnosť zamestnávať aj   zdravotne
              postihnutých občanov.

                        Pokiaľ túto podmienku zamestnávateľ  nespĺňa, je  povinní odviesť   odvod   za  nesplnenie
              tohto podielu  Úradu práce  sociálnych vecí a rodiny  vo výške 0,8  násobku celkovej ceny  práce
              vypočítanej  z priemernej  mzdy v národnom  hospodárstve  za prvý až  tretí  štvrťrok v  uplynulom
              roku.

                        Chránená dielňa Amary Spa má pre Vás výhodné a efektívne riešenie: Premeňte povinný
              odvod za  príjemný benefit
  pre Vašich zamestnancov a obchodných partnerov.
                        Suma objednávky zadaná chránenej dielni je nižšia  oproti  povinnému odvodu  štátu za
              neplnenie si  povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

              Vaša spoločnosť nákupom služieb v chránenej dielni Amary Spa:            

              -  sa vyhne zvýšeným zákonným odvodom - za nezamestnávanie občanov so ZŤP, 

              -  získa pre svojich zamestnancov a obchodných partnerov atraktívne benefity,
              -  podporí zamestnávanie zdravotne ťažko hendikepovaných.

                    V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na emailovej adrese
             
amary@amaryspa.com