návrat na úvodnú stránku

 

 

                Riešenie problémov filipínskou metódou


                          Prvé    zaznamenané  stretnutie "západného" človeka s  magnetickým liečením  filipínskou
               metódou   bolo   uskutočnené  v  r.  1950.    V  našich   podmienkach  sa    toto   liečenie  nazýva
               Magnetické liečenie  na báze filipínskeho liečiteľstva.


                         "Filipínske    liečiteľstvo  je  fenomén,"   tvrdí   Ladislav   Hodek  z  Levíc,   lektor   a  liečiteľ  
               filipínskou   metódou.  Prezident   Asociácie  filipínskych liečiteľov,  známy Alex Orbito, postupne  
               zasvätil  p. Hodeka až do štvrtej roviny liečby  filipínskou metódou,  ktorá    predstavuje 
               dematerializáciu  a materializáciu hmoty. Inými slovami, ide už o vstup do fyzického  tela človeka
               bez  pomoci skalpela a zhmotnenie  negatívnej  energie.


                          Nazýva sa  aj "psychická  chirurgia". Má viacero rovín. Prvá rovina predstavuje samoliečbu,
              akúsi  revitalizáciu. Druhá   rovina   je  špeciálne   liečiteľská,  človek dokáže   čistiť   astrálne  telo  
              iného,  zasahovať  doň špeciálnymi technikami.


                       Mám tú česť byť absolventkou kurzu naladenia do prvej a druhej roviny filipínskeho lečiteľstva
              od  júla  2005  u  pána  Dr. Ladislava Hodeka,  ktorému  sa chcem aj touto cestou  poďakovať za to,
              že mi  pomohol výrazne zlepšiť život. 
 
                            

                                     Filpínske liečiteľstvo